Home / ANBI

ANBI

Verantwoording inzake de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)


Stichting Vrienden van de Swinhovegroep
RSIN: 8028.29.223

Plantageweg 3 3333 GZ Zwijndrecht telefoonnummer 078-6255500 info@vriendenvanswinhovegroep.nl
Doelstelling: Het verlenen van financiële en materiële steun t.b.v. de bewoners en cliënten van de te Zwijndrecht gevestigde Stichting Swinhove Groep.

De Stichting Vrienden van de Swinhovegroep bestaat al sinds 1987 en is opgericht om de bewoners en cliënten van Swinhove, De Lindonk, de Lichtkring, Ambachtstaete en de IJsvogel iets extra’s te kunnen bieden op het gebied van welzijn en ontspanning. We noemen dat “de kers op de taart”: meer plezier en het de cliënten nog meer naar de zin maken dan normaal al gebeurt. De “Vriendenstichting” kan dit doen door uit allerlei ontvangen donaties geldelijke bijdragen te verlenen. Veel zaken en activiteiten worden via wettelijke regelingen betaald, maar vaak is er dan net geen geld voor dat extraatje: “de kers op de taart”.

De Stichting Vrienden van de Swinhovegroep beheert het vermogen van de Stichting dat in de loop van de jaren is opgebouwd. Uit dat vermogen verleent de Stichting na zorgvuldige afweging bijdragen aan de verschillende vestigingen, onderdelen en afdelingen van de Swinhove Groep ten behoeve van de bewoners en cliënten. Het betreft dan bijdragen die het welzijn van bewoners en cliënten kunnen vergroten boven op de reguliere zorg. Het gaat om iets extra’s.

Het bestuur van de Stichting vergadert daartoe circa tien keer per jaar. Dan worden de aanvragen beoordeeld en wordt daarover besloten.

De Stichting probeert een bestand van vaste donateurs op te bouwen. Dat is nu in ontwikkeling. Bovendien brengt de Stichting onder de aandacht dat ook eenmalige donaties en legaten welkom zijn.

Aan het bestuur worden geen beloningen toegekend.

Activiteiten in 2020:
Op 28 januari 2020 kwam formeel de fusie tot stand van de Stichting Vrienden van Swinhove en de Stichting Ontwikkelingsfonds De Lindonk. Daaruit ontstond de nieuwe Stichting Vrienden van de Swinhovegroep.

In 2020 heeft het bestuur van de Stichting i.v.m. de coronapandemie slechts drie keer vergaderd. Tussendoor is er langs digitale weg wel overleg geweest over aangevraagde bijdragen.

Bijdragen zijn toegezegd aan:

  • Activiteitenbegeleiding locatie Swinhove en Ambachtstaete over een groot aantal activiteiten door het jaar heen: € 3.700
  • Locatie Swinhove voor de aanschaf van smartphones i.v.m. corona: € 1.750
  • Geestelijke verzorging voor muziek en bloemen bij herdenkingsdiensten: € 1.750
  • Vastgoed, Beheer en Onderhoud voor de huur van tenten i.v.m. bezoek tijdens corona: € 3.921
  • Geestelijke verzorging voor plantjes en herdenkingsbordjes t.b.v. medewerkers: € 500
  • Activiteitenteam De Lichtkring voor de aanschaf van een “brain trainer”: € 2.917
  • Activiteitenteam De Lichtkring voor de aanschaf van kerstbomen: € 1.000
  • Cadeaubonnen t.g.v. kerstmis voor alle bewoners en cliënten: € 3.908

De website van de Stichting werd verder verbeterd.

Top